LSNet - Internetový provider

Vítame Vás na stránke firmy LSNet, ktorá je už dlhodobo kvalitným a spolahlivým poskytovateľom vysokorýchlostného pripojenia do siete internet v meste Ružomberok, Modra a ich okolí.

Internet poskytuje prístup k čerstvým informáciám, zábave, neobmedzenú komunikáciu a mnoho dalších možností. Každý v ňom nájde kúsok seba. Stále rozvíjajúci sa fenomén, ktorý sa stáva samozrejmosťou, otvára priestor pre aplikáciu internetových a intranetových služieb.
Ponúkame neobmedzené, 24-hodinové, vysokorýchlostné pripojenie do siete internet bez obmedzení.
Našim cielom je sprístupniť internet firmám a domácnostiam, za najvýhodnejších cenových podmienok.
Aktívne pôsobíme na tomto rozsiahlom a rýchlo sa meniacom trhu. To nás zaväzuje k neustálemu zvyšovaniu technologickej úrovne, kvality a dostupnosti poskytovaných služieb a riešení.