FAQ (Frequently Asked Question)

Aké je pokrytie siete LSNet?

V súčastnosti pokrývame nasledovné miesta: Modra a okolie, Ružomberok a okolie
Pokiaľ chcete vidiet konkrétne lokality, tak si kliknite na vašu oblasť

Čo je Internet?

Internet, hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).Slovo internet je skratkou z anglického výrazu interconnected networks - prepojené siete.

Kto je to provider?

Provider, alebo v skratke ISP (Internet Service Provider) znamená poskytovateľ internetových služieb. Prístup do Internetu poskytuje pre domácich užívateľov, pre firmy, prípadne poskytovanie iných služieb (webhosting, hlasové služby cez internet, VPN ....). Jednotliví poskytovatelia (provideri) môžu používať jednu alebo viacero druhov technológií prístupov do internetu (káblové cez klasickú telefónnu linku, káblové cez rozvody UPC, bezdrôtové-wireless, optické, pevný okruh, ... )

Čo je to SIX?

SIX = Slovak Internet Exchange, v preklade Slovenské peeringové centrum. Cieľom je vzájomné sprístupnenie infraštruktúry ISP na rovnakom princípe pripojenia pre každého poskytovateľa. Rastom množstva a kvality služieb na Slovensku ako i rastom počtu domácich používateľov, nadobúda domáca sieťová prevádzka stále väčšiu dôležitosť. Peeringové centrum je miesto, kde si jednotliví ISP vymieňajú sieťovú prevádzku.

Čo je to konektivita?

Konektivita = pripojiteľnosť. Zahraničná konektivita - možnosť ako sa pripojíte na stránky prevádzkované v zahraničí, obdobne domáca konektivita. Niekedy sa chápe aj ako rozsah pripojenia, udávaný v kbps (kilo bits per seconds - t.j. kilobitov za sekundu).

Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?

Väčšinou sa udáva vo formáte 1024/256 kbps. V tomto prípade download rýchlosť, 1024kbps, je tá, ktorou sťahujete smerom k sebe (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky), 256 kbps je smerom od Vás (posielanie správ, odosielanie atď..).

Čo znamená dátovo a časovo (ne)obmedzené pripojenie (alebo FUP - politika čestného používania) ?

Dátovo obmedzené znamená (FUP), že počas určeného obdobia môžte preniesť stanovený objem dát, napr. 200MB, za vopred dohodnutú paušálnu cenu. LSNet ponúka neobmedzené sťahovanie bez obmedzení zahrnuté vo všetkých balíkov.